Palestinier: ”Utplåningsmaffian”

  • Tjänstemän från Hamas och Palestinska Myndigheten (på engelska förkortat PNA) har gjort affärer av sjukvård och tjänat hundratusentals dollar per år. Denna korruption har gjort det möjligt för högt uppsatta tjänstemän på Västbanken och Gazaremsan att förskingra miljontals shekel från PNAs budget.
  • År 2013 spenderade PNA mer än en halv miljard shekel för att täcka sjukvårdsräkningar för palestinier som remitterades till sjukhus utanför palestinska territorier. Trots detta verkar ingen veta exakt hur pengarna spenderades och huruvida alla de som remitterades faktiskt var i behov av sjukvård. I ett fall framgick det att 113 palestinska patienter togs emot på israeliska sjukhus till en kostnad av 3 miljoner shekel, utan att något av fallen dokumenterats. Till och med patienternas identiteter är okända.
  • Hajer Harb, en tapper palestinsk journalist från Gazaremsan menar att hon nu står anklagad för ”förtal” efter att ha avslöjat korruptionen. Hon har upprepade gånger blivit förhörd av Hamas. PNA-regimen är för sin del inte särskilt glad över skandalavslöjandet.
  • Gazas sjukhus hade varit bättre utrustade om Hamas hade använt sina pengar till att bygga vårdcentraler istället för vapensmugglingstunnlar från Egypten för att kunna attackera Israel.

Fråga: Hur får palestinska patienter tillstånd att erhålla sjukvård på Israeliska och andra sjukhus runt om i världen? Svar: Genom att muta högre palestinska tjänstemän på Västbanken och Gazaremsan. De som inte har råd med mutorna lämnas till döden på underutrustade och underbemannade sjukhus; särskilt på Gazaremsan.

Ändå är vissa palestinier mer jämställda än andra: Palestinier vars liv inte är i fara men som låtsas om att de är det. Detta inkluderar affärsmän, köpmän, universitetsstudenter och släktingar till tjänstemän vid Palestinska Myndigheten och Hamas, som erhåller tillstånd att resa till Israel och andra länder under förevändning att de är i akut behov av sjukvård.

Många palestinier pekar ut PNAs hälsovårdsdepartement på Västbanken som den skyldige. De menar att högt uppsatta regeringstjänstemän har utövat maktmissbruk för att hämta in mutor både från riktiga patienter och från andra palestinier som endast vill ha sjukvårdstillstånd för att lämna Gazaremsan eller Västbanken. På grund av korruptionen har många riktiga patienter blivit nekade möjligheten att motta ordentlig sjukvård i Israel och andra länder.

En palestinsk man transporteras till en israelisk ambulans vid Erez-korsningen mellan Gazaremsan och Israel , på väg till ett Israeliskt sjukhus, 29e juli, 2014. (Bildkälla: Israeliska Utrikesdepartementet)

Detta gäller förstås inte för högre palestinska tjänstemän och deras familjemedlemmar som fortsätter att utnyttja israeliska sjukhus och andra vårdcentraler i Jordanien, Egypten, Persiska viken och Europa.

Även högt uppsatta Hamas-tjänstemän har tillgång till israeliska sjukhus. År 2013 förflyttadesAmal Haniyeh, barnbarn till Hamasledaren Ismail Haniyeh, till ett israeliskt sjukhus för brådskande sjukvård. Ett år tidigare fördes också Haniyehs syster Suheilah till ett israeliskt sjukhus för brådskande hjärtoperation.

Haniyeh behövde däremot inte erbjuda några pengar för att skaffa sjukvård i Israel till sin dotter och syster. Vissa palestinier är sannerligen mycket mer jämställda än andra.

Korruptionen i det palestinska sjukvårdssystemet, både på Västbanken och på Gazaremsan, har länge varit en välkänd hemlighet. Palestinier som saknar rätt kontakter och pengar att erbjuda högre tjänstemän eller läkare är fullt medvetna om att de aldrig skulle kunna få vad som kallas ”medicinska remisser utomlands”. En signatur från en läkare eller högt uppsatt sjukvårdstjänsteman är den mest värdefulla handelsvaran på Västbanken och Gazaremsan. Denna underskrift gör det möjligt för patienter att motta gratis sjukvård i Israel och andra länder.

Frånvaron av ett tydligt reglemente för att definiera vem som har rätt till detta privilegium har underlättat den utspridda korruptionen i det palestinska sjukvårdssystemet. Nepotism spelar en stor roll i denna typ av korruption. En släkting till en högt uppsatt palestinsk tjänsteman kan enkelt bli remitterad till ett israeliskt, jordanskt eller egyptiskt sjukhus medan fattiga patienter från Gazaremsan kan få vänta i flera månader eller år för att motta sådana tillstånd.

Hamas och PNA-tjänstemän handlar med palestinska patienters liv. De har gjort affärer av sjukvård och tjänat hundratusentals dollar om året. Denna korruption, i frånvaro av insyn och ansvarsskyldighet, har också gjort det möjligt för högt uppsatta tjänstemän på Västbanken och Gazaremsan att förskingra miljontals shekel från PNAs budget.

Trots att både den Palestinska Myndigheten och Hamas har lovat att bekämpa detta utnyttjande av palestinska patienter har det enligt palestinierna själva inte blivit någon förbättring. De menar att mer än 70 % av medicinska remisser till israeliska och andra utländska sjukhus aldrig dokumenterats, och det är fortfarande oklart hur pengarna spenderats.

Till exempel spenderade PNA år 2013 mer än en halv miljard shekel för att täcka sjukvårdsräkningar för de palestinier som hänvisats till sjukhus utanför de palestinska territorierna. Trots detta verkar ingen veta exakt hur pengarna spenderades och huruvida alla som mottog remisserna faktiskt var i behov av sjukvård.

PNA vidhåller att mer än 54 000 palestinier från Gaza mottog remisser för behandlingar utanför territorierna år 2014. Sjukvårdstjänstemän på Gazaremsan säger däremot att de endast är medvetna om 16 382 dokumenterade fall av riktiga patienter som mottagit sådana tillstånd.

Mellan 1994 och 2013 begärde Palestinska Myndigheten inga detaljerade räkningar för den sjukvård som försetts till palestinska patienter på Israeliska sjukhus. Pengarna dras av månatligt från skatteintäkter som samlas in av Israel och betalas senare till PNA.

The Coalition for Accountability and Integrity (AMAN), en palestinsk grupp som arbetar med demokrati, mänskliga rättigheter och ett gott styre för att bekämpa korruption och förstärka integritet, öppenhetsprinciper och system för ansvarsskyldighet i det palestinska samhället, är en av de få organisationer som slagit larm om detta missbruk.

Förra året släppte AMAN en rapport som varnade för korruption i Departementet för Medicinska Remisser Utomlands, tillhörande PNAs sjukvårdsdepartement. Rapporten uppmärksammade avvikelser i sjukvårdskostnader på israelsiska och andra sjukhus, och själva räkningarna. Till exempel framgick det att 113 palestinska patienter hade mottagits på israeliska sjukhus till en kostnad av 3 miljoner shekel, medan det inte finns någon dokumentation för något av dessa fall. Till och med patienternas identiteter är okända.

AMAN-rapporten uppgav att åtgärder som vidtagits av palestinska sjukvårdstjänstemän för att begränsa nepotism och mutor, och för att förhindra slöseri av offentliga medel, har varit otillräckliga. Det påstods att läkare hade pressats till att utföra medicinska remisser till israeliska sjukhus och andra sjukhus i världen, även till de som inte behövde dem. Enligt rapporten hade vissa av fallen kunnat behandlas på palestinska sjukhus och det fanns därför inget behov av att hänvisa dem till andra sjukhus till mycket höga kostnader.

PNA menar att de har bett sin Anti-Korruptionskommission att utreda skandalen. Än idag är det oklart huruvida några verkliga åtgärder har vidtagits mot de som varit ansvariga för korruptionen.

Hamas, för sin del, fortsätter att hålla PNA ansvariga för patienters lidande på Gazaremsan. Den islamistiska rörelsen hävdar att PNA-regeringen undanhåller utfärdandet av sjukvårdstillstånd som medel för att bestraffa palestinier för deras stödjande av Hamas.

Sanningen är dock något annorlunda: sjukvårdstjänstemän i Gazaremsan som är kopplade till Hamas har också utnyttjat den svåra situationen för patienter. Hamas är inte intresserade av att detta ska uppdagas.

Hajer Harb, en tapper palestinsk journalist från Gazaremsan förberedde nyligen en utredande rapport om korruption bland sjukvårdstjänstemän på Västbanken och Gazaremsan. Hon har upprepade gånger blivit förhörd av Hamas.

Harb säger att hon nu står anklagad för ”förtal” efter att ha avslöjat korruptionen. Hon blev informerad av sina förhörsledare att beslutet att kalla henne till utredning fattades efter att en läkare i Gazaremsan anfört klagomål mot henne för ”ärekränkning”.

Hamas förhörsledare krävde att Harb skulle avslöja sina källor och identiteten för de som varit inblandade i korruptionsskandalen. ”Jag sade till dem att jag är en journalist och jag kan inte förse dem med mina källors identitet utan domstolsbeslut,” sade hon.

”Åklagaren berättade för mig att jag stod anklagad för följande brott: användning av falsk identitet (de hävdar att jag inte avslöjade min riktiga identitet under utredningsrapporten), förtal av sjukvårdsdepartementet, publicering av felaktig information och samarbete med ”utländska parter” (genom att förbereda en rapport för en Londonbaserad TV-kanal under premissen att mediaorganisationen inte är registrerad vid presskontoret på Gazaremsan).”

I sin rapport skrev Harb om mellanhänderna som mottar medicinska remisser till israeliska och utländska sjukhus mot mutor. Hon kontaktade en av mellanhänderna och hävdade att hon ville resa från Gazaremsan till Västbanken för att gifta sig med en man som var bosatt där. Hon skrev att hon mottog ett tillstånd för att lämna Gazaremsan och erhålla sjukvård på östra Jerusalems sjukhus Al-Makassed efter att hon mutat en lokal läkare. Hon hittade också flera förfalskade remisser i samma namn som sonen till en högt uppsatt palestinsk tjänsteman på Gazaremsan, som mottog dem för att slutföra sina studier på Västbanken. Harb lyckades även lokalisera en man som hävdade att han arbetade för PNAs förebyggande säkerhetstjänst och som stoltiserade med att han kunde få tillstånd för sjukvård utanför Gazaremsan mot en betalning på 200 dollar. En annan palestinier köpte ett medicinskt tillstånd att lämna Gazaremsan och arbeta på en restaurang i Ramallah.

Hamas hävdar att de bekämpar korruption av tjänstemän som manipulerar palestinska patienters liv. I verkligheten är de upptagna med att trakassera journalister som berättar sanningen. Den Palestinska Myndighetens regim är för sin del inte glada över skandalens avslöjande.

Det palestinska journalistsyndikatet (PJS), baserade på Västbanken, fördömde Hamas för trakasserierna av Harb. Men denna kritik bör ses mer i sammanhang av maktkampen mellan PNA och Hamas, istället för att antas härstamma från oron över offentlig frihet.

I ett uttalande kritiserade PJS Hamas för att förhöra Harb och kallade det för ett ”allvarligt brott mot medialt arbete och yttrandefrihet” i de Palestinska Territorierna. Syndikatet betonade journalisters rätt att avstå från att avslöja deras källors identiteter och lade till att Harb hade följt alla moraliska, legala och professionella standard.

Najat Abu Baker, medlem av Palestinas lagstiftande råd som till hör PNAs president Mahmoud Abbas Fatahs partigrupp, var en av de få politiker på Västbanken som vågade ta ställning motkorruptionsskandalen.

Enligt hennes egen utsago har korruptionen i PNAs departement för medicinska remisser förvandlat det till en ”riktig maffia styrd av inflytelserika personer.” Abu Baker anklagade departementet för utnyttjande av de utfattiga invånarna på Gazaremsan och slöseri med offentliga medel:

”Utförandet av sjukvårdstillstånd har blivit en affärsverksamhet och de enda som betalar priset är patienterna från Gazaremsan. Hundratals av dessa patienter som har dött är offer för departementets åtgärder.”

Hon tillkallade en undersökningskommission i korruptionsskandalen. Hon anmärkte att många patienter från Gazaremsan har dött medan de väntat på medicinska remisser medan andra, som inte varit sjuka, fått tillstånd tack vare nepotism och mutbrott.

”Dödens köpmän manipulerar våra patienters öde. Det är dags att berätta sanningen så att vi kan bli av med utplåningsmaffian och avsluta deras handel med våra patienters liv.”

Skandalen med de medicinska tillstånden är ännu starkare bevis på att Hamas och de Palestinska Myndigheterna skamlöst utnyttjar dess folk för politiska och ekonomiska vinningar. PNA utnyttjar sitt inflytande för att utställa medicinska tillstånd för att pressa palestinier på Gazaremsan att vända sig emot Hamas. Dess tjänstemän säljer tillstånden i utbyte mot rena kontanter. Hamas, som fortsätter att hålla hela Gazaremsan som gisslan, har sina egna ideer om hur pengar ska spenderas på ett bra sätt. Gazas sjukhus hade varit bättre utrustade om Hamas hade använt sina pengarna till att bygga vårdcentraler istället för tunnlar för att smuggla vapen från Egypten och attackera Israel. Medan medicinska tillstånd säljs till högstbjudande palestinier ställer vi frågan: Vad kostar ett tillstånd för klarhet i de palestinska ledarnas uppförande?

Khaled Abu Toameh är prisbelönt journalist baserad i Jerusalem.

Annonser

Om Peter

Benjamin Netanyahu: "We've seen this before. There was a master race. Now there's a master faith." - "Islam is as dangerous in a man as rabies in a dog." Sir Winston Churchill
Det här inlägget postades i EU Europa, Hot mot DEMOKRATI, Islamister / Jihadister, Islamska Staten, Israel, Palestina - PLO/Fatah, USA. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s