SvD ”Vårdresurser ska inte gå till könsstympning”

”Vårdresurser ska inte gå till könsstympning”

Som det ser ut idag subventioneras könsstympning kraftigt av Region Skåne. Det kostar skattebetalarna i Skåne ungefär 3 miljoner kronor per år med könsstympning av barn. Pengar som istället hade kunnat användas på ett så mycket bättre sätt för att bättre tjäna skattebetalarna, skriver ungdomspolitiker från Luf och Grön Ungdom.

DEBATT | OMSKÄRELSE

Lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar innebär att det är fullt tillåtet med omskärelse av pojkar utan särskilda medicinska skäl. Det krävs inget egentligt samtycke från barnet men om barnet är i ålder och mognad av att förstå innebörden av omskärelsen skall barnet bli informerat och ingrepp får inte utföras mot barnets vilja. Det blir dock ytterst problematiskt i och med barnet inte alltid har möjlighet att uttrycka denna. Likaså finns det inte heller någon nedre åldersgräns på hur gammalt barnet måste vara vid omskärelse.

Artikel 19 av Barnkonventionen säger att varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av vårdnadshavare.

Artikel 24 av Barnkonventionen säger att varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Svenska Läkaresällskapet menar på att icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar är svårförenligt med barns rätt till integritet och självbestämmande samt strider mot FN:s konvention om barns rättigheter.

RFSU menar att det inte finns några hygieniska motiveringar samt att medicinska skäl helst skall bejakas till puberteten i och med tidiga ingrepp kan leda till komplikationer samt är ingreppet irreversibelt och bör endast vidtas som en sista åtgärd. Likaså menar RFSU på att ingrepp med anledning av hygieniska skäl får oftast motsatt effekt eftersom ingrepp lämnar ollon och urinrör mer utsatta för smuts och bakterieangrepp och den antibakteriella och skyddande funktion som smegman under förhuden ger saknas på en omskuren penis.

Kontentan är att Lag 2001:499 strider mot barnkonventionen i och med att de flesta omskärelser inte sker på medicinsk grund utan oftare till följd av traditionella sedvänjor och knappast är för barnets bästa samt att det är att likställa med övergrepp och att det allt som oftast resulterar i komplikationer.

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

Anmäl dig härkundservice.svd.se

Frågan om religionsfrihet kan uppkomma som ett argument för manlig könsstympning. Men är det religionsfrihet när föräldrarna bestämmer ett barns religiösa tillhörighet? Religionsfriheten gäller även barn och dessa ska själva i mogen ålder få bestämma om de vill tillhöra något religiöst samfund. Staten har i och med Barnkonventionen kravet att traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa skall avskaffas. Tillåtandet av omskärelse är då ett tydligt exempel på hur staten inte följer barnkonventionen. Ett ingrepp som omskärelse är i flera religioner en traditionell sedvänja och ingreppet är dessutom irreversibelt.

Ett tänkbart utfall vid förbud av könsstympning kan vara att det skulle kunna ske hemma på köksborden. Därför krävs det tidiga instanser som aktivt ser till så att inget övergrepp likt könsstympning skett. Barnavårdscentralen gör fram tills barnen börjar skolan fortlöpande kontroller av barnets utveckling och kontrollerar ifall barnet riskerar fara illa. Om könsstympning då förekommer krävs ett åtgärdssystem som tidigt griper in och verkar för barnets bästa när vårdnadshavare inte gör det.

Lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor förbjuder helt och hållet könsstympning av kvinnor och innebär att den som bryter mot denna lag döms till högst fyra års fängelse.

Särskiljandet av flickor och pojkar i frågan om könsstympning är en mycket märklig sådan, i och med att könsstympning oavsett kön är en kränkning av individen och övergrepp i fall där barnet själv inte tagit beslutet utan påtryckningar från vårdnadshavare. Det rimligaste ställningstagandet är alltså att Lag (1982:316) skall innefatta flickor såväl som pojkar samt att Lag (2001:499) avskaffas i sin helhet.

Klas Sivén

ordförande Grön Ungdom Lund

Annonser

Om Peter

Benjamin Netanyahu: "We've seen this before. There was a master race. Now there's a master faith."
Det här inlägget postades i EU Europa, Hot mot DEMOKRATI, Islamister / Jihadister, Islamska Staten. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s