Läs boken ”Västvärldens möte med militant islam” här

Västvärldens möte med militant islam

Ronie Berggrens ingående granskning från 2007 av den våldsradikala islamismens teologiska rötter. Det som Al Qaida och Islamiska staten baserar hela sin världsbild på som vi i Väst måste våga granska för att kunna gå till botten med militant islam.
—————-

Innehållsförteckning

Förord, maj 2019

Den islamiska våldsradikalismens teologiska rötter måste granskas
Mitt intresse
Västvärldens möte med militant islam

Förord 2008

Kapitel 1: En fredens religion?

Ett krig mot terror inte mot islam
Den teologiska våldspropagandan
Muslimska våldsdåd i Västvärlden
Islams militanta element

Kapitel 2: Profeten Muhammed

En profet blir till
Budskapet
Mohammeds fortsatta verksamhet
Flykten till Medina och krigen mot meckanerna
Vistelsen i Medina
Konflikten med Meckanerna

Slaget vid Badr
Slaget vid Uhud
Konflikten med judarna
Belägringsgravskriget
Massakern på Qurayzas judar
Krigsherren Mohammed och fördrivningen av Khaybars judar
Hudabiyya-fördraget
Attacken mot judarna i Khaybar
Pilgrimsfärden
Mohammed intar Mecka
Striden i Hunayn
Mohammed manar Kejsarna i Bystantinska riket och Persien att konvertera till islam
Avtalet med al-Taif
Tillståndet att bryta avtal med avgudadyrkarna
Inbjudningsbreven till islam
Islamkritikerna mördas, Profeten dör
Morden på poeterna
Profetens död

Slutdiskussion: Den västerländska Mohammedkarikatyren

Kapitel 3: Det heliga kriget: Jihad i Islams begynnelse

Islams fem trospelare
Den sjätte pelaren
Jihad enligt Mohammed och i Koranen
Koranen om jihad
Martyrernas jordiska och himmelska belöningar
Den jordiska belöningen
Den himmelska belöningen
Jihad och islams tidiga historia
Slutdiskussion: det heliga kriget

Kapitel 4: Koranen – en introduktion

Den vördade skriften
Den eviga urkoranen
Koranens upplägg
Koranens budskap

Profeterna före Mohammed predikade islams gudsbild
Adam
Abraham
Josef
Moses
Andra profeter
Jesus i Islam
Profeten efter Jesus
Profeterna i Koranen
En sammanfattning av koranens världsbild

Koranexegetik om vålds- och fredsverser
Exempel på fler våldsverser

Abrogationsläran
Lärans uppkomst
Att ersätta eller ersättas – det är frågan, vad är svaret?
Nya miljöer och nya behov
Koranexegetikens utveckling
De som tillbakavisade abrogationsläran
Abrogationslärans konsekvenser: Freds- och våldsverser och abrogation
Abrogationsläran och Mohammeds tre stadier
Abrogationsläran och förhållandet till judar och kristna
Koranen – en slutdiskussion

Kapitel 5: Efter Mohammed – Det första Kalifatet

De fyra rättledda kaliferna
Abu Bakr och Riddakrigen mot avfällingarna:
Abu Bakr lägger grunden till Koranen

Kriget mot perserna
Kedjornas slag
Striden vid floden
Striden vid Walaja
Striden vid Ullais
Muslimerna erövrar det persiska Irak
Fortsatta erövringar

Kriget mot de kristna bysantinerna inleds

Kristna städer kapitulerar eller intas, Khalid blir muslimernas överbefälhavare
Slaget om Busra
Slaget vid Ajnadain
Islams erövring av Damaskus inleds
Belägringen av Damaskus, bysantinsk förstärkning stoppas
De belägrade bysantinerna gör utbrytningsförsök
Damaskus intas av muslimerna, men befälhavare Thomas överlistar Khalid
Khalids hämnd på Damaskus flyktingar

Abu Bakr – den förste Kalifen
Kalif Umar

Slaget vid Yarmuk – muslimerna fördriver de kristna bysantinerna från den syriska provinsen
Jerusalem erövras av muslimerna
Khalid bin Walid, Islams Djingis Khan, dör

Erövringen av Persien fortsätter

Erövringen av Egypten inleds
De ortodoxa enas med kopterna i Egyptens försvar mot de islamiska invasionshärarna
Alexandria blir förrått och Egypten läggs under islamiskt herravälde

Kalif Umar dör
Kalif Uthman sammanställer Koranen och islam expanderar till Kina och Europa
Uthmans verksamhet
Den militära expansionen
Sammanställningen av Koranen
Upproret mot Uthman

Ali och början på Rashidunkalifatets splittring
Aisha utmanar Ali
Kamelslaget och Alis nya fiende
Konflikten med Muawiya
Striden vid Siffin
Alis inbördeskrig mot Kharjiteerna
Muawiya utropar sig själv till Kalif, kharjiteerna planerar blodig revansch
Mordet på Ali – Rashidunkalifatets slut

Rashidunkalifatet – en sammanfattning och slutdiskussion

Avslutning: Sveriges undermåliga islamdebatt behöver kompletteras

Detta inlägg publicerades i EU Europa, Hot mot DEMOKRATI, Iran, Islamister / Jihadister, Islamska Staten, Saudiarabien, Sharia lag, Shia islam, Sunni islam. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s