Opiumproduktionen i världen

Afghanistan för cirka 90% av opiumproduktionen i världen.