Muslimska brödraskapet

MUSLIMSKA BRÖDRASKAPET Fakta om den egyptiska politiken

Cross posting/Israel i Sverige

DN:s definition, andra svenska massmedia kommer med liknande: Muslimska brödraskapet (reformsinnade islamister och största oppositionsgruppen).

Vad de vill reformera enligt sig själva

Det muslimska brödraskapets logotyp passar dess motto:

“Allah är vårt mål. Profeten är vår ledare. Koranen är vår lag. Jihad är vår väg. Att dö enligt Allahs väg är vårt högsta hopp. Allahu Akbar!” [1]

· Brödraskapets mål är att göra världen till ett islamistiskt imperium. Muslimska Brödraskapet, grundat i Egypten 1928, är en revolutionär fundamentalistisk rörelse för att återställa kalifatet och strikt Sharia (islamistisk) lag i muslimska länder och i slutändan hela världen. Idag har det kapitel i 80 länder.

“Det ligger i islams natur att dominera, inte att bli dominerat, att driva igenom sin lag över alla länder och att utvidga sin makt för hela planeten.”-Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna [2]

· Brödraskapet vill se Amerika falla. Det säger till efterföljare att “ha tålamod” eftersom Amerika “är på väg mot sin undergång.” USA är en otrogen som “inte står för moraliska och mänskliga värderingar och inte kan leda mänskligheten.”-Muslimska Brödraskapets Supreme Guide Muhammed Badi, sept 2010 [3]

· Brödraskapet hävdar att västerländsk demokrati är “korrupt”, “orealistiskt.” Och “falskt”.
Tidigare Muslimska Brödraskapet Högsta Guide Muhammed Mahdi Akef[4]

· Broderskapet uppmanar till jihad mot “muslimernas verkliga fiender, inte bara Israel utan också USA. Att utkämpa jihad mot båda dessa otrogna är en befallning av Allah som inte kan förbises. “-Muslimska brödraskapet Supreme Guide Muhammed Badi, sept 2010 [5]

· Brödraskapet mördade Anwar Sadat 1981 för hans försök att skapa fred med den hatade “sionistiska enheten“. [6] De mördade också Egyptens premiärminister 1948 och försökte mörda president Nasser år 1954 [7].

· Hamas är en “vinge av Muslimska brödraskapet,” enligt Hamas stadga, kapitel 2. I stadgan uppmanas till mord på judar, “utplåning” av Israel och ersättning med en islamistisk teokrati.

· Brödraskapet stödjer Hizbollahs krig mot judarna. Brödraskapets ledare Mahdi Akef förklarade att han var “beredd att skicka 10.000 jihadkrigareatt  omedelbart kämpa vid sidan av Hizbollah” under Hizbollahs krig mot Israel under 2006 [8].

· Brödraskapet glorifierar Osama bin Laden. Osama är “med all säkerhet en Mujahid (heroisk kämpe), och jag tvivlar inte på hans uppriktighet i motståndet mot ockupationen, nära Allah den högste.”-Fd Muslimska brödraskapet Högsta Guide Muhammed Mahdi Akef, nov 2007 [9]

· Broderskapet “sanktionerar martyrskap i Palestina. … De har inte bomber, så de förvandlar sig till bomber. Detta är en nödvändighet. “- Muslimska brödraskapets andliga ledare Yusuf al-Qaradawi, 17 december 2010 [10]

· Brödraskapet förespråkar våldsam jihad: Den “förändring som den [Muslimska] nationen söker kan endast uppnås genom jihad och uppoffringar och genom att öka en jihadistgeneration som följer döden precis som våra fiender följer livet, sade Muslimska Brödraskapets Högsta Guide Muhammed Badi i en predikan september 2010. [11] Välkända terrorister kom ut ur det muslimska brödraskapet, inklusive bin Ladins ställföreträdare Ayman al-Zawahiri och Khalid Sheikh Mohammed (hjärnan bakom 9 / 11 attackerna) [12].

· Brödraskapet förespråkar en bedräglig strategi i demokratier: verkar måttliga och använder befintliga institutioner för att vinna makt. “Den civiliserade-jihadistprocessen … är en sorts storslagen Jihad i att eliminera och förstöra den västerländska civilisationen inifrån och “sabotera” dess eländiga hus … så att det elimineras och Guds religion görs segerrik över andra religioner“, säger ett amerikanskt Muslim Brotherhood-dokument 1991[13] Det tror att det kan erövra Europa fredligt. “Efter att ha utvisats två gånger kommer islam att segra och återerövra Europa …. Jag är säker på att denna gång kommer segern  att vinnas inte genom svärdet utan genom förkunnelse och [islamisk] ideologi. “- Muslimska Brödraskapets andliga ledare Yusuf al-Qaradawi,” Fatwa “, 2003 [14]

· Brödraskapet använder demokrati, men väl vid makten kommer det att ersätta demokratin med fundamentalistisk Sharialag eftersom det är den “sanna demokratin.” “Den sista absoluta budskap från himlen innehåller alla de värden som den sekulära världen påstår sig ha uppfunnit … . islam och dess värderingar etablerades innan Västvärlden genom att grunda en verklig demokrati. “
-Tidigare Muslimska brödraskapet Högsta Guide Muhammed Mahdi Akef, nov 2007 [15]

· Brödraskapets syn på kvinnors rättigheter är att underkuva och segregera kvinnor: det ideala samhället skulle innehålla “en kampanj mot prål i klädsel och löst beteende … segregering av manliga och kvinnliga studenter, privata möten mellan män och kvinnor, om inte inom tillåtna grader av relation, skall räknas som ett brott för vilket båda kommer att få kritik … förbud mot dans och andra sådana tidsfördriv. “-Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna,” Fem Tracts [16]

· Brödraskapet stödjer Kvinnlig könsstympning: “[amerikanerna] för krig mot muslimska ledare, traditioner, deras tro och deras idéer. De till och med för krig mot kvinnlig omskärelse, en praxis gällande i 36 länder, som har varit förhärskande sedan faraonernas tid. “-Fd Muslimska brödraskapet Högsta Guide Muhammed Mahdi Akef, 2007[17]

· Brödraskapet kommer inte att behandla icke-muslimska minoriteter såsom kristna kopter, som jämlikar. “Allahs ord kommer härska och de otrognas ord blir sämre. “-Muslimska brödraskapet Supreme Guide Muhammed Badi, sept 2010 [18]

· Brödraskapet vägrar att förbinda sig att fortsätta Israels och Egyptens fredsfördrag. [19] Muslimska brödraskapets ledare har sagt att “så långt som rörelsen beträffar är Israel en sionistisk enhet som ockuperar heliga arabiska och muslimska länder … och vi kommer bli av med det oavsett hur lång tid det tar. “-fd Muslimska brödraskapet Högsta Guide Muhammed Mahdi Akef, 2005 och 2007 [20]

· Brödraskapet har antisemitiska rötter. Det stödde nazisterna anordnade massdemonstrationer mot judarna med slagord som främjade etnisk rensning som “Ned med judarna” och “Judarna ut ur Egypten och Palestina!” 1936, utförde de en våldsam pogrom mot Egyptens judar i november 1945; och såg till att nazistiska medarbetare och den palestinska muftin al-Husseini beviljades asyl i Egypten år 1946 [21].

· Brödraskapet förblir giftigt antisemitiskt. “Idag är judarna inte det Israel som fick beröm av Allah, utan ättlingar till de israeliter som trotsade hans ord. Allah var arg på dem och förvandlade dem till apor och grisar …. Det är ingen tvekan om att slaget då muslimerna övervinner judarna [kommer ]…. I den striden kommer muslimerna att bekämpa judarna och döda dem. ” –Muslimska Brödraskapets andliga ledare Yusuf al-Qaradawi [22]

FOTNOTER
1) Cited Lorenzo Vidino, “The Muslim Brotherhood’s Conquest of Europe,” Middle East Quarterly, Winter, 2005 at http://www.meforum.org/687/the-muslim-brotherhoods-conquest-of-europe and in Andrew C. McCarthy, “Fear the Muslim Brotherhood,” National Review, Jan. 31, 2011, athttp://www.nationalreview.com/articles/print/258419

2) “The Muslim Brotherhood,” The Investigative Project on Terrorism, http://www.investigativeproject.org/profile/173

3) Muslim Brotherhood Supreme Guide Muhammad Badi, ”How Islam Confronts the Oppression and Tyranny,” Sermon, Sept. 2010, translated at MEMRI athttp://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/4650.htm

4) Cited in Lt. Col. (res.) Jonathan Dahoah-Halevi, “The Muslim Brotherhood: A Moderate Islamic Alternative to al-Qaeda or a Partner in Global Jihad?”Jerusalem Viewpoints, Nov. 1, 2007, at http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=2&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=1920&TTL=The_Muslim_Brotherhood:_A_Moderate_Islamic_Alternative_to_al-Qaeda_or_a_Partner_in_Global_Jihad?

5) Muslim Brotherhood Supreme Guide Muhammad Badi, ”How Islam Confronts the Oppression and Tyranny,” Sermon, Sept. 2010, translated at MEMRI athttp://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/4650.htm

6) Andrew C. McCarthy, “Fear the Muslim Brotherhood,” National Review, Jan. 31, 2011, at http://www.nationalreview.com/articles/print/258419

7) Dore Gold, “The Muslim Brotherhood and the Egyptian Crisis,” Jerusalem Issues Briefs, Feb. 2, 2011, athttp://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=442&PID=0&IID=5953

8) Cited in Lt. Col. (res.) Jonathan Dahoah-Halevi, “The Muslim Brotherhood: A Moderate Islamic Alternative to al-Qaeda or a Partner in Global Jihad?”Jerusalem Viewpoints, Nov. 1, 2007, at http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=2&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=1920&TTL=The_Muslim_Brotherhood:_A_Moderate_Islamic_Alternative_to_al-Qaeda_or_a_Partner_in_Global_Jihad?

9) “Reading into the Muslim Brotherhood’s Documents,” IkhwanWeb.org, June 13, 2007 at “The Muslim Brotherhood,” The Investigative Project on Terrorism,http://www.investigativeproject.org/profile/173

10) Interview with leading Sunni scholar Sheik Yousuf Al-Qaradhawi, on Al-Hayat 2 TV on December 17, 2010, translated at MEMRI athttp://www.memritv.org/clip_transcript/en/2731.htm

11) Muslim Brotherhood Supreme Guide Muhammad Badi, ”How Islam Confronts the Oppression and Tyranny,” Sermon, Sept. 2010, translated at MEMRI athttp://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/4650.htm

12) Dore Gold, “The Muslim Brotherhood and the Egyptian Crisis,” Jerusalem Issues Briefs, Feb. 2, 2011, athttp://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=442&PID=0&IID=5953

13) Steven Merly, “The Muslim Brotherhood in the United States,” Current Trends, April 2009, athttp://www.currenttrends.org/docLib/20090411_Merley.USBROTHERHOOD.pdf

14) Sheikh Yusuf Qaradawi, “Fatwa,” 2003, translated at Lt. Col. (res.) Jonathan Dahoah-Halevi, “The Muslim Brotherhood: A Moderate Islamic Alternative to al-Qaeda or a Partner in Global Jihad?” Jerusalem Viewpoints, Nov. 1, 2007, at http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=2&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=1920&TTL=The_Muslim_Brotherhood:_A_Moderate_Islamic_Alternative_to_al-Qaeda_or_a_Partner_in_Global_Jihad?

15) Lt. Col. (res.) Jonathan Dahoah-Halevi, “The Muslim Brotherhood: A Moderate Islamic Alternative to al-Qaeda or a Partner in Global Jihad?” Jerusalem Viewpoints, Nov. 1, 2007, at http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=2&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=1920&TTL=The_Muslim_Brotherhood:_A_Moderate_Islamic_Alternative_to_al-Qaeda_or_a_Partner_in_Global_Jihad

16) “Toward the Light” in Five Tracts of Hasan al-Banna, trans. by Charles Wendell (Berkeley, 1978), ISBN 0-520-09584-7 pp.126f

17) Cited in Lt. Col. (res.) Jonathan Dahoah-Halevi, “The Muslim Brotherhood: A Moderate Islamic Alternative to al-Qaeda or a Partner in Global Jihad?”Jerusalem Viewpoints, Nov. 1, 2007, at http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=2&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=1920&TTL=The_Muslim_Brotherhood:_A_Moderate_Islamic_Alternative_to_al-Qaeda_or_a_Partner_in_Global_Jihad

18) Muslim Brotherhood Supreme Guide Muhammad Badi, ”How Islam Confronts the Oppression and Tyranny,” Sermon, Sept. 2010, translated at MEMRI athttp://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/4650.htm

19) “Muslim Brotherhood: ‘We are against Zionism,’” The Jerusalem Post,Feb. 4, 2011, at http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=206725

20) Cited in Lt. Col. (res.) Jonathan Dahoah-Halevi, “The Muslim Brotherhood: A Moderate Islamic Alternative to al-Qaeda or a Partner in Global Jihad?”Jerusalem Viewpoints, Nov. 1, 2007, at http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=2&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=1920&TTL=The_Muslim_Brotherhood:_A_Moderate_Islamic_Alternative_to_al-Qaeda_or_a_Partner_in_Global_Jihad

21) Mathais Kunztel, “Jew-Hatred and Jihad: The Nazi Roots of the 9/11 Attack,” The Weekly Standard, Sept. 17, 2007, archived athttp://www.discoverthenetworks.org/Articles/Jew-Hatred%20and%20Jihad.pdf

22) Cited in Lt. Col. (res.) Jonathan Dahoah-Halevi, “The Muslim Brotherhood: A Moderate Islamic Alternative to al-Qaeda or a Partner in Global Jihad?”Jerusalem Viewpoints, Nov. 1, 2007, at http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=2&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=1920&TTL=The_Muslim_Brotherhood:_A_Moderate_Islamic_Alternative_to_al-Qaeda_or_a_Partner_in_Global_Jihad?

En kommentar till Muslimska brödraskapet

  1. Pingback: Fridolin och Charta 2008 – Rebecca Weidmo Uvell

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s